Εκδοτικοί οίκοι

O εκδοτικός οίκος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ έχει εκδόσει: 1 βιβλία

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (2009)