Εκδοτικοί οίκοι

O εκδοτικός οίκος ΚΑΤΑΡΤΙ έχει εκδόσει: 3 βιβλία

ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ ΣΤΙΓΜΩΝ ΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ (2003)
ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ ΣΤΙΓΜΩΝ ΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ (2003)
ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ 1905-1972 (2005)