Εκδοτικοί οίκοι

O εκδοτικός οίκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ έχει εκδόσει: 1 βιβλία

Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΙΣ 78 ΣΤΡΟΦΕΣ (2009)