Εκδοτικοί οίκοι

O εκδοτικός οίκος ΠΙΤΣΙΛΟΣ έχει εκδόσει: 2 βιβλία

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ (1994)
ΟΙ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΤΖΗΔΕΣ (2001)