Εκδοτικοί οίκοι

O εκδοτικός οίκος ΠΛΕΘΡΟΝ έχει εκδόσει: 6 βιβλία

ΚΑΤΑΓΩΓΙΑ ΑΚΜΑΖΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΑΚΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2008)
ΡΕΜΠΕΤΕΣ ΚΑΙ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (2003)
ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ (1988)
ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ (1992)
ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ (1983)
ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ (1992)