Εκδοτικοί οίκοι

O εκδοτικός οίκος ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ έχει εκδόσει: 2 βιβλία

ΑΣΠΡΑ ΜΟΥΡΑ, ΜΑΥΡΑ ΜΟΥΡΑ (2014)
ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΕΣΗΣ (1999)