Εκδοτικοί οίκοι

O εκδοτικός οίκος ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ έχει εκδόσει: 5 βιβλία

ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ (1873-2001) (2002)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (1995)
ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ (2004)
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (2001)
ΣΠΑΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ (1929-1959) (2006)