πληροφορίες βιβλίου

ΟΙ ΡΕΜΠΕΤΕΣ
Και άλλα διηγήματα
Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εκδόσεις: ΧΙΩΤΕΛΛΗ (1977) | ISBN: