Συγγραφείς

O/Η ΛΕΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ έχει γραψει: 1 βιβλία

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (1992)