Συγγραφείς

O/Η ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ έχει γραψει: 2 βιβλία

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΡΕΜΠΕΤΙΚΩΝ… (2018)
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ 'ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ' ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ…ΚΑΙ ΑΛΛΑ (2006)